คนคืออะไร?

ถ้าถามคำถามว่า “คนคืออะไร” คนภาคกลางอาจจะแปลว่ากวน(ไม่ใช่ยียวนนะ) กวนให้เข้ากัน แต่ถามถามคนอีสาน คนอีสานดั่งเดิมจะบอกว่า “โค-เล” แต่เนื่องจากผู้เขียนเป็นคนอีสาน จึงไม่รู้ภาษาทางภาคอื่นจะแปลคำว่า “คน” เป็นอย่างไร เอาเป็นว่าก็ขอใช้ความหมายของทั้งภาคกลางและภาคอีสาน ก็แล้วกัน แต่ด้วยความรู้สึกของของผู้เขียนแล้วว่า ภาษาอีสานจะให้ความหมายได้ลึกซึ้งเหลือเกิน

แต่อย่างไรก็ตาม ก็ต้องยอมรับว่าผู้ที่ใช้คำ ๆ นี้มาใช้กับสัตว์โลกชนิดหนึ่งที่มีลักษณะมี สองขา ลำตัวตรง สองแขน สองตา สองหู มีเส้นผมอยู่บนสุด เวลายืนตัวจะตั้งตรง จะมี species เดียวเท่านั้นที่มีในโลกนี้ ผู้ที่สร้างคำนี้เป็นผู้ที่ฉลาดมาก ฉลาดสุด ๆ เชื่อว่าต้องมีผู้เดาออกว่าคืออะไร ส่วนที่มีลักษณะอื่น ๆ ก็เรียกเป็นอย่างอื่นไป เช่น เสือ สิงห์ กระทิง แรด เป็นต้น

การ”คน”ก็น่าจะมีอะไรอย่างน้อยตั้งแต่ 2 อย่างขึ้นไป คนเพื่อให้เข้ากัน ถ้ามีอย่างเดียวแล้วจะคนมันทำไม คงต้องใช้คำอื่นแทนก็แล้วกัน ความรู้นี้ไม่ใช่ความรู้ของผู้เขียนเองหรอก แต่ก็ได้จากการศึกษาตำรับตำราทีเขียนจากท่านผู้รู้(สัตตบุรุษ) เห็นว่าเป็นหัวข้อที่น่าสนใจเลยมาเขียนเชิงบทพรรณาต่อ

ในโลกนี้มีธาตุบริสุทธิ์มากมาย แต่ถ้าเอาสองอย่างมารวมกันแล้วคนเข้าด้วยกัน สิ่งที่เกิดใหม่ก็จะไม่บริสุทธิ์แล้ว โอย…ชักไปกันใหญ่แล้ว เอาเป็นว่าย้อนเข้ามาในเรื่องที่ตั้งใจที่จะเขียนดีกว่า พูดถึงสัตว์โลกชนิดหนึ่งที่ได้รับการขนานนามจากผู้ที่ฉลาดปราชญ์เปรื่องว่าสัตว์ชนิดนั้นคือ “คน”

องค์ประกอบของคน จะประกอบไปด้วยสองสิ่งใหญ่ ๆ ได้แก่กายกับจิต (เริ่มต้นด้วย 2 อย่างแล้ว) ร่างกายจะบอกว่าเป็นธาตุชนิดหนึ่งก็ได้เป็นธาตุบริสุทธิ์เสียด้วย ส่วนจิตนั้นเป็นธาตุเหมือนกันแต่เป็นของเหลว ไวต่อการที่จะรับการคนได้ง่าย เอาเป็นว่าตอนคนเกิดมาเขาบอกว่าจิตบริสุทธิ์(ซึ่งน่าจะไม่ใช่) น่าจะเป็นว่าจิตยังโง่อยู่ แต่พอโตขึ้นมาหน่อยจิตก็แสดงอะไรขึ้นมา ซึ่งอาจจะเกิดจากการได้รับการคนมาก่อนหน้านี้แล้ว จะเห็นได้ว่าแต่ละคนจะมีลักษณะไม่เหมือนกัน นั่นอาจจะแปลว่าได้รับการคนมาก่อน

ยิ่งตอนนี้ด้วยแล้ว ในยุคแห่งสังคมบริโภคนิยม มีโฆษณากันอย่างมโหฬาร อันนั้นก็จำเป็น อันนี้ก็จำเป็น จากปัจจัย 4 ก็เป็นปัจจัย 5 ปัจจัย 6 ปัจจัย 7…8…9…ต่อขึ้นไปเรื่อย ๆ ไม่รู้จะพอเมื่อไหร่ หลายคนบอกว่าชีวิตนี้ขาด I-PAD ไม่ได้ นี่แหละคือสิ่งต่าง ๆ ที่ถูกคนเข้าไป โดยเฉพาะในส่วนของจิต แล้วต่อไปจะคนจะมีรูปร่างอะไรก็ไม่รู้ แล้วมีทางออกไหม? ออกแล้วจะเป็นอะไร ก็ไม่ใช่คนสิ อาจจะเป็นมนุษย์ พระอรหันต์ก็ได้ วิธีการนั้นมี แต่ไม่ใช่การตอบปัญหาในขณะนี้ว่าคนคืออะไร? เพราะตราบใดที่ยังเอาสิ่งที่เกินความจำเป็นมาคนเข้าไปโดยไร้สาเหตุตราบนั้น เราก็ยังคนอยู่นั่นเอง พอจะได้คำตอบหรือยัง?

เอ้า…คนเขียนเองก็ชักคนไปคนมาใหญ่แล้ว

Advertisements

About เพียรพอเพียง

เขียนอะไรที่อยากจะเขียน เป็นคนชอบเขียนหนังสือ เขียนอะไรไปตามเรื่อง แล้วแต่จะนึกคิดได้ เนื้อหาหลากหลายทั้งธรรมะ ตลกขบขัน ความคิดสร้างสรรค์ วิชาการ ไม่ใช่วิชาการ อาจจะมีบทหน้งละครบ้าง (แต่ยังไม่ทำ)
This entry was posted in Anything (สัมปะปิ-ไร้สาระ). Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s