พระพุทธเจ้าก็เป็นชาวนา

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนเขียนบล๊อก ฉันจะกลับไปทำนา ก็อดนึกถึงเรื่องราวของพระพุทธองค์ไม่ได้ เพราะจำได้ว่าครั้งหนึ่งเคยได้ยินว่า พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าพระองค์ก็เป็นชาวนาเหมือนกัน แต่ท่านคงไม่เป็นชาวนาอย่างเรา ๆ ท่าน ๆ เป็นอยู่ในขณะนี้ ค้นหาในพระไตรปิฏกหลายครั้งแต่ไม่พบ บังเอิญได้เจอพระสูตรนี้จากการโพสต์ของผู้ที่ใช้นามว่า Hinkhan Chawhifha ซึ่งผู้เขียนรู้จักท่านผู้นี้ดี ต้องขอขอบพระคุณท่าน และขออนุญาตท่านใช้ข้อความที่ท่านโพสต์ มาขยายต่อ

 

เรื่องนี้คัดมาจาก

กสิกสูตร พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๕ สังยุตตนิกาย สคาถาวรรค ข้อ ๖๗๔ ดังนี้วันหนึ่ง พราหมณ์คนหนึ่งกำลังเตรียมคราดไถ จะลงไถนา เพื่อหว่านดำ แลเห็นพระพุทธเจ้ากำลังเสด็จออกบิณฑบาตในตอนเช้า พราหมณ์เกิดความสงสัย จึงกล่าวว่า เขาต้องไถนา หว่านข้าว จึงมีข้าวกิน พระพุทธเจ้าก็ควรที่จะไถนา หว่านข้าวเสียก่อน แล้วจึงบริโภคข้าว เหมือนอย่างที่เขาทำอยู่

 

พระพุทธเจ้าตรัสว่า เราก็ไถและหว่านแล้วจึงบริโภคเหมือนกัน

พราหมณ์สงสัยหนักกว่าเดิม ถามว่า ก็ไหนเล่าที่ว่า พระพุทธเจ้าเป็นชาวนา
ไม่เห็นมีไถ มีคราดเลย

พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า

“ศรัทธาเป็นพืช ความเพียรเป็นฝน ปัญญาของเราเป็นแอกและไถ หิริเป็นงอนไถ ใจเป็นเชือก สติของเราเป็นผาลและประฏัก เรามีกายคุ้มครองแล้ว มีวาจาคุ้มครองแล้ว เป็นผู้สำรวมแล้ว ในการบริโภค
อาหาร เราทำการดายหญ้าด้วยคำสัตย์ โสรัจจะของเราเป็นเครื่องให้แล้วเสร็จ โยคะไปไม่ถอยหลัง ยังซึ่งบุคคลไปแล้วไม่เศร้าโศก

นี่คือการไถ เราไถอย่างนี้แล้ว ย่อมมีอมฤตเป็นผล ครั้นไถอย่างนี้แล้ว
ย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้”

สำหรับผู้เขียนแล้ว จะไม่ขอขยายความต่อ เพราะลึกซึ้งเกินกว่าปัญญาอันน้อยนิดของผู้เขียน คงจะต้องศึกษาความเป็นชาวนาของพระพุทธองค์ เผื่อจะได้เป็นชาวนาอย่างพระองค์บ้าง แต่ตอนนี้ก็คงต้องทำนาอย่างชาวโลก ๆ ไปก่อน

Advertisements

About เพียรพอเพียง

เขียนอะไรที่อยากจะเขียน เป็นคนชอบเขียนหนังสือ เขียนอะไรไปตามเรื่อง แล้วแต่จะนึกคิดได้ เนื้อหาหลากหลายทั้งธรรมะ ตลกขบขัน ความคิดสร้างสรรค์ วิชาการ ไม่ใช่วิชาการ อาจจะมีบทหน้งละครบ้าง (แต่ยังไม่ทำ)
This entry was posted in Dhamma & Life. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s