คิดอย่างนักออกแบบ

มีการศึกษากระบวนการคิดของนักออกแบบทั้งโดยนักจิตวิทยา นักการศึกษา เพื่อที่จะได้รู้ว่านักออกแบบคิดอย่างไร เพื่อจะได้ใช้วิธีการคิดเหล่านั้นมาถ่ายทอดให้แก่ผู้ที่ต้องการเป็นนักออกแบบ ก่อนหน้านี้รูปแบบของการเรียนด้านการออกแบบจะเป็นไปในลักษณะครูพักลักจำ แต่ขณะนี้อัตราส่วนของของผู้สอนก้บผู้เรียนมากขึ้นการเรียนอย่างเป็นระบบก็ได้ถูกนำมาใช้

แต่ก่อนเขาบอกว่ากระบวนการออกแบบมีองค์ประกอบ 3 ส่วนคือการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินผล หรือพูดกันง่าย ๆ ว่าแยกออกเป็นส่วน ๆ แล้วประกอบเข้าใหม่ที่ไม่ใช่รูปแบบเดิม สุดท้ายก็ประเมินผล ฟังดูแล้วเข้าใจยาก แต่สำหรับนักออกแบบมืออาชีพแล้วน่าจะเข้าใจได้ไม่ยาก แต่อย่างไรในที่นี้จะขอนำเสนอรูปที่เรียกว่า กระบวนการออกบบอย่างง่าย (a generic model of the design process) สร้างขึ้นโดย ศ. โบโนโล่ ที่เป็นอาจารย์ของผู้เขียนเอง นอกจากจะสามารถนำมาใช้ด้านการออกแบบแล้ว ยังสามารถในงานอย่างอื่นได้ด้วย มีอยู่ 5 ขั้นตอนคือ

1. ต้องเข้าใจงานว่าเราจะทำอะไร เช่นปัญหาที่ต้องการแก้ หาข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

2. สร้างกระบวนการคิดให้หลากหลาย (ขั้นตอนนี้สำคัญที่สุด) และทุกความคิดจะมีค่าเท่ากัน อย่าเพิ่งไปตัดสินว่าอันไหนดีกว่าอันไหน

3. เลือกความคิดที่เห็นว่าเป็นไปได้ ซึ่งอาจจะรวมหลาย ๆ ความคิดเข้าด้วยกันก็ได้ อาจจะใช้เทคนิคการให้น้ำหนักสำหรับการเลือก

4. เมื่อได้ความคิดแล้วคงต้องออกแบบรายละเอียดกันล่ะว่าจะทำอย่างไร

5. นำเสนอผลงานนั้นจะอยู่ในรูปแบบใดก็แล้วแต่

กระบวนการที่กล่าวนี้เป็นกระบวนการแบบย่อ ๆ จริง ๆ แล้วขั้นตอนวิธีการคิดไม่ได้เรียงตามลำดับไปเรื่อย ๆ แต่อาจจะมีการวิ่งกลับไปกลับมาที่ยากจะอธิบายได้แต่นักออกแบบจะรู้เอง ขั้นตอนในลักษณะนี้เรียกว่า macro structure หรือโครงสร้างใหญ่ ซึ่งเรียนรู้กันได้ไม่ยาก แต่ภายใต้ macro structure จะมีกระบวนการที่เรียกว่า micro structure ซึ่งมีการใช้กระบวนการคิดสลับซับซ้อน บานออก (divergent) หุบเข้า (convergent) สลับกันไปกันมา ส่วนนี้แหละเป็นตัวที่แสดงถึงความแตกต่างของนักออกแบบ

นอกจากจะสามารถใช้ในการออกบแบบแล้วยังใช้กับงานอย่างอื่นได้อีก อย่างไรก็ตามยังมีเทคนิคอื่น ๆ ประกอบด้วยถ้าจะให้การใช้งานได้คล่อง สำหรับผู้เขียนใช้รูปแบบนี้กับงานที่เรียกว่าแทบทุกงาน ลองใช้ดูถ้าดีหรือไม่ดีก็บอกด้วยกันแล้วกัน

About เพียรพอเพียง

เขียนอะไรที่อยากจะเขียน เป็นคนชอบเขียนหนังสือ เขียนอะไรไปตามเรื่อง แล้วแต่จะนึกคิดได้ เนื้อหาหลากหลายทั้งธรรมะ ตลกขบขัน ความคิดสร้างสรรค์ วิชาการ ไม่ใช่วิชาการ อาจจะมีบทหน้งละครบ้าง (แต่ยังไม่ทำ)
This entry was posted in Academic contents. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s