วิศวกรคิดอย่างไร

ถ้างานเขียนนี้ไม่ถูก อย่างน้อยก็โดนตัวเองไปเต็ม ๆ เพราะตัวเองเป็นวิศวกร ศึกษากระบวนการคิดในหลากหลายอาชีพพอสมควร ไม่ได้ใช้วิธีสมัยใหม่หรือการวิจัยอะไร แต่ใช้วิธีการสังเกตของตัวเอง แล้วใช้การวิเคราะห์ วิจัย (แม้ใช้คำทันสมัยเสียด้วย) ด้วยการทั้งการเป็นวิศวกรและทำงานร่วมกับวิศวกรมานาน จะเห็นกระบวนการคิดของเขามีรูปแบบอย่างไร (เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องผิด) ต้องชมก่อนว่าวิศวกรเป็นคนที่มี พลังความคิด และความคิดสร้างสรรค์ ไม่อย่างนั้นก็คงไม่สร้างอะไรมากมายขึ้นมาหร๊อก แต่กระบวนการคิดจะเป็นกระบวนการคิดแบบเชิงลึก (vertical thinking) มากกว่าการคิดในแนวราบ (lateral thinking)

การคิดจะเป็นแบบ more technical คือการนิยมการใช้เทคนิคมากกว่าอย่างอื่น เช่นจะได้ยินวิศวกรพูดว่าถ้าให้เขียนแบบ หรือออกแบบให้ดูจะได้ง่ายกว่าการพูดหรืออธิบายให้เข้าใจ จะเห็นว่าแตกต่างจากพวกนักการตลาดอย่างสิ้นเชิง วิศวกรจะมีกระบวนการคิดเชิงระบบ (systematic) มีกระบวนการคิดอย่างเป็นขั้นตอน ถ้าจะให้วิศวกรวางแผนงาน ทำงานได้ดีเลย กระบวนการคิดนี้ไม่ใช่เกิดมาลอย ๆ แต่เป็นเพราะเกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนรู้ในสถาบันการศึกษา

ในขณะเดียวกันนักออกแบบ (designer) งานเขียนนี้เล่าเรื่องของกระบวนการคิดของ 2 อาชีพนี้ก่อน จะมีกระบวนการคิดที่แตกต่างจากวิศวกรโดยสิ้นเชิง เขาจะคิดในแนวราบมากกว่าในแนวลึก ชอบหาความคิดใหม่ ๆ โดยบางครั้งไร้เหตุผล สนองความต้องการของตัวเองเป็นหลัก จะให้นักออกแบบทำงานอย่างเป็นระบบอย่างวิศวกรนั้นทำได้ยาก ขณะนี้มีกระบวนการที่จะทำให้นักออกแบบทำงานให้เป็นระบบอย่างวิศวกร นั่นคือการทำลายกระบวนการคิดของเขาอย่างดีที่สุด แล้วเราจะไม่ได้อะไรใหม่จากนักออกแบบเหล่านั้น

อย่างไรก็ตาม งานหลาย ๆ งานต้องการทั้งนักออกแบบและวิศวกร ทำงานร่วมกัน สถาปนิกออกแบบต้องการวิศวกรคำนวณด้านความแข็งแรง

สุดท้ายงานเขียนนี้ถ้าไม่โดนบุคคลที่ 3 ที่เอ่ยถึง…ก็คงตัองโดนตัวเองแน่ ๆ เพราะเป็นตัวเองทั้งวิศวกรและนักออกแบบ เอาเป็นว่าวิเคราะห์ตัวเองก็แล้วกัน ปลอดภัยกว่า..

About เพียรพอเพียง

เขียนอะไรที่อยากจะเขียน เป็นคนชอบเขียนหนังสือ เขียนอะไรไปตามเรื่อง แล้วแต่จะนึกคิดได้ เนื้อหาหลากหลายทั้งธรรมะ ตลกขบขัน ความคิดสร้างสรรค์ วิชาการ ไม่ใช่วิชาการ อาจจะมีบทหน้งละครบ้าง (แต่ยังไม่ทำ)
This entry was posted in Academic contents, Tacit Knowledge, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s