ฉันใช้ mouse มือซ้าย

ปกติเป็นคนถนัดขวา เขียนหนังสือมือขวา แปรงฟันก็มือขวา อะไร ๆ ก็ใช้มือขวาเป็นส่วนใหญ่ มือช้ายจะใช้ก็ต่อเมื่อมือขวาต้องการการช่วยเหลือเท่านั้น แต่หลังจากอ่านหนังสือเกี่ยวกับการพัฒนาการใช้สมองให้ครบ 100 % แล้ว ซึ่งเขาบอกว่าควรจะทำอะไร ๆ ให้สมดุลกัน ถ้าอะไรไม่ถนัดก็ฝึกทำ แล้วมันจะคล่องเอง ข้อเสนอแนะของเขาก็มีเหตุผลดี ทำไมเราจะไม่ทำล่ะ ลองหลาย ๆ อย่างเช่นเขียนหนังสือได้ทั้งซ้าย-ขวา แปรงฟัน ใช้ทั้งสองข้าง อาบน้ำ รับประทานอาหาร (ใช้ตระเกรียบ ซ้อน ได้ทั้งมือซ้าย-ขวา) และยังมีอะไรหลาย ๆ อย่างที่ผู้เขียนฝึกอยู่ในขณะนี้ จนตอนนี้ทำให้สับสนไปหมดแล้วว่าจะใช้มือข้างไหนดี เพราะบางอย่างใช้ได้เกือบเท่า ๆ กันทั้งซ้ายและขวารวมทั้งการใช้ mouse ด้วย

ใช้คอมพิวเตอร์โดยการพิมพ์สัมผัส (ไม่ต้องเรียน-ทำเลย) ก่อนใช้ mouse มือขวา แล้วต่อมาก็ฝึกใช้มื่อซ้ายบ้างโดยไม่ต้องเปลี่ยนฟังซั่นอะไรเลย เห็นว่าการใช้ mouse มือซ้ายน่าจะถูกต้องกว่ามือขวา เพราะในขณะใช้ mouse เราอาจจะเขียนหน้งสือด้วยมือขวาไปด้วย และยังไม่เกะกะด้วย ไม่ต้องกลัวว่าจะลืมมือขวา (ถ้าไม่ใช้มาก ๆ อาจจะลืมได้ตามกฏการใช้และไม่ใช้ของ Charle Dawin) ผู้เขียนใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา แต่ใช้มือซ้ายมากกว่า ถ้าเมื่อยด้านไหน ก็สลับข้าง ไม่มีอะไรแตกต่างกัน สามารถใช้คอมพิวเตอร์สองเครื่องพร้อมกันด้วย mouse ทั้งซ้ายและขวา

ขอบอกว่าไม่ใช่คนวิเศษ วิเสโส อะไรนักหนา เพราะสิ่งนี้ใคร ๆ ก็ทำได้ (เหลือแต่ว่าจะทำหรือเปล่าเท่านั้นเอง) ผู้เขียนเป็นคนชอบทดลอง และก็ซอบประโยควลี (phase) ของ พล.ต จำลอง ศรีเมือง ท่านให้ไว้ว่า คนเรานี่นะ “ฝึกอย่างไหน ได้อย่างนั้น” ผู้เขียนพิสูจน์แล้ว เป็นไปได้จริง ๆ

About เพียรพอเพียง

เขียนอะไรที่อยากจะเขียน เป็นคนชอบเขียนหนังสือ เขียนอะไรไปตามเรื่อง แล้วแต่จะนึกคิดได้ เนื้อหาหลากหลายทั้งธรรมะ ตลกขบขัน ความคิดสร้างสรรค์ วิชาการ ไม่ใช่วิชาการ อาจจะมีบทหน้งละครบ้าง (แต่ยังไม่ทำ)
This entry was posted in My writings (งานเขียนของข้าฯ), Tacit Knowledge, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s