What is EDUCATION?

คณะวิศวฯ มหาวิทยาลัยได้เชิญ ดร. อาจอง ชุมสาย ณ. อยุทธยา มาปฏากฏาพิเศษให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและคนทั่วไปได้เข้าฟัง ภายใต้หัวข้อ “การวิจัยกับพุทธศาสนา” ส่วนหนึ่งการปากฏานั้นท่านได้พูดถึงเรื่องของการศึกษา ที่ควรจะเป็นการศึกษาที่แท้จริง โดยนำเอาแต่ละตัวของคำที่ประกอบขึ้นมาเป็นคำว่า EDUCATION มาเป็นตัวนำ หรือภาษาอังเขาเรียกว่า acronym โดยบอกว่าการศึกษาควรประกอบไปด้วยสิ่งต่อไปนี้

  • E = Enlightenment นี่คือพุทธแท้ ๆ (แต่ส่วนใหญ่ละเลยกัน – ผู้เขียน) คือการบรรลุปัญญาขั้นสูงสุด ทุกคนเกิดมาต้องไปถึงขั้นนั้นให้ได้
  • D = Duty & Devotion คือการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ไม่ใช่เพื่อให้ตัวเองรวยอย่าเดียว
  • U = Understanding ต้องเข้าใจว่า เราคือใคร เรามาอยู่ในโลกนี้ทำไม แล้วเราจะไปไหน? (ต้องเข้าใจอย่างพุทธนะ – ผู้เขียน)
  • C = Character อุปนิสัยที่ดีงาม ถ้าทำอะไรไม่ดีงามนั่นแปลว่าเราไม่ได้รับการศึกษา
  • A = Action เรียนรู้อะไรต้องเอามาใช้ เราอยู่ในกลุ่ม AFTA นะ (AFTA = Action First Talk After) ไม่ใช่อยู่กลุ่ม NATO (No Action Talk Only)
  • T = Thanking ขอบคุณผู้ช่วยเหลือเราที่สุด ขอบคุณพ่อแม่ ครูบาอาจารย์
  • I = Integrity ซื่อสัตย์ การศึกษาต้องทำให้เราเป็นคนเช่นนี้   
  • O = Oneness ขอให้เราคิดกันลึก ๆ บ้านของเราต้องสามัคคีกัน
  • N = Nobility ต้องเป็นคนมีจิตใจสูงส่ง (ผู้ดี – ผู้เขียน)

โดยส่วนตัวผู้เขียแล้วเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง กับ ดร. อาจอง เป็นอย่างมาก

มีคำถามว่าการศึกษาของเราขณะนี้มาถูกทางหรือเปล่า? เป้าหมายจริง ๆ คืออะไร? แล้ววันหลังผู้เขียนจะเขียนเสริมเข้าไป

Advertisements

About เพียรพอเพียง

เขียนอะไรที่อยากจะเขียน เป็นคนชอบเขียนหนังสือ เขียนอะไรไปตามเรื่อง แล้วแต่จะนึกคิดได้ เนื้อหาหลากหลายทั้งธรรมะ ตลกขบขัน ความคิดสร้างสรรค์ วิชาการ ไม่ใช่วิชาการ อาจจะมีบทหน้งละครบ้าง (แต่ยังไม่ทำ)
This entry was posted in Academic contents. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s